Lesmateriaal

Programmeren in Java (algemeen)

  • Programmaontwerp voor beginners. Ontwerp van een eenvoudig (Java-)programma vanuit een 'objecten eerst'-benadering.
  • Java spiekbrief. Java in het kort (5 bladzijden). Handig om naast je te leggen als je nog niet veel in Java hebt geprogrammeerd.

Programmeren in Java met Greenfoot

  • Greenfoot spiekbrief. Kort overzicht van de meest gebruikte opdrachten in Greenfoot. Handige hulp bij het programmeren in Greenfoot.
  • Greenfoot - Java spelenderwijs. Introductie tot programmeren in Java met Greenfoot (20 blz). Kan dienen als aanvulling op het boek van de auteur van Greenfoot, maar kan ook alleenstaand gebruikt worden.
  • Greenfoot - Bijkomende projecten. Enkele extra Greenfoot-scenario's ontworpen door de studenten van de lerarenopleiding informatie van Universiteit Gent (2014).

Grafische user interfaces (GUIs) in Java

  • JavaFX - GUIs in Java. JavaFX is de nieuwe standaard voor het maken van een grafische gebruikersinterface in Java. Je bouwt een formulier op met een grafische editor (een beetje zoals in Visual Basic) en je verbindt die met een Java-klasse, die dan reageert op gebeurtenissen (het indrukken van een knop, het selecteren van een optie, …).

Physical computing

Werken met sensoren, LEDs, motoren, robots en andere programmeerbare elektronica.

Dit materiaal werd hoofdzakelijk verzameld ten behoeve van de Progra-MEER-workshops georganiseerd door Universiteit Gent, KU Leuven en Dwengo (dec 2015 - mei 2016).

Tablets

  • Tablets in het informaticaonderwijs. Informatieve website met informatie en links - verzameld en gemaakt door de studenten van de lerarenopleiding informatica van Universiteit Gent (2014).