Welkom

Op deze website verzamelen we allerhande informatie die van nut kan zijn voor leerkrachten informatica in het middelbaar onderwijs.

Het materiaal dat je hier aantreft, houdt op één of andere manier verband met de Educatieve master Informatica van Universiteit Gent, meestal zijn de auteurs lesgevers of studenten van die opleiding.

Tenzij dit anders is aangegeven, mag wat hier is verzameld, vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, zolang je maar aangeeft waar je het vandaan gehaald hebt en wie de oorspronkelijke auteurs zijn.