Algoritmen en programmeren

Modules 2 en 3 van de nascholingen 'Algoritmen en programmeren' uit 2023-2024.

Lesmateriaal

(Versie eind februari 2024 - voorlopig enkel Module 2)

Broncode

(Versie eind februari 2024 - voorlopig enkel Module 2)