Algoritmen en programmeren

Modules 2 en 3 van de nascholingen 'Algoritmen en programmeren' uit 2023-2024.

Lesmateriaal

(Versie eind mei 2024)

Broncode

(Versie begin mei 2024 - beta-versie voor module 3)